OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A BEZPEČNOSTI DAT

S námi splníte platnou legislativu a zabezpečíte svá cenná data.

O nás

Léta jsme se samostatně zabývali problematikou práva EU, ochranou osobních údajů a postupů pro zabezpečení firemních procesů, spojených s IT bezpečností. Spojili jsme síly a založili MentorDATA s.r.o.

Cílem MentorDATA s.r.o. je poskytovat specializované služby v oblasti ochrany osobních údajů nejvyšší úrovně, dle individuálních parametrů, zákonně a s cílem co nejméně zatěžovat klienta.

Naše činnost v tomto cílí všude tam, kde se překrývá právo s ochranou dat, osobních údajů a bezpečností IT.

Další naší činností je pak úprava vnitřních poměrů firmy Compliance programy, jejichž základ vychází z požadavků tzv. TOPO, tedy zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Je to jeden z hlavních souborů dokumentů, který upravuje vnitřní poměry právnické osoby v rámci shody svého podnikání s právem.

Naší další podstatnou činností je také zabezpečení firemních procesů, spojených s IT bezpečností. Ta je mnohdy ve firmách závislá jen na IT pracovníkovi, bez vypracované provozní a bezpečnostní dokumentace v rámci uznávaných norem a moderních postupů.

To jsme my

Naše služby

GDPR

Implementujeme Nařízení o ochraně osobních údajů pro různé podnikatelské aktivity a činnosti. Zavedeme pravidla pro ochranu osobních údajů, budeme za vás jednat s dozorovým úřadem, zastupovat vás při výkonu práv subjektů údajů, školit vaše pracovníky a dozorovat činnosti, související se zpracováním osobních a citlivých údajů.

Compliance

Deklarujeme principy chování vaší firmy v rámci zákona o Trestní odpovědnosti právnických osob a vytvoříme jeden z hlavních souborů dokumentů, který bude upravovat vnitřní poměry vás jako právnické osoby a váš postoj k podnikání v souladu s právem. Nastavíme v této oblasti postupy tak, aby bylo prokázáno vaše dostatečné úsilí k zamezení vzniku trestné činnosti.

Bezpečnost IT

Nastavíme u vás IT procesy tak, aby byla dána jasná pravidla ochrany dat, pravidla pro práci s nimi, jejich zálohování a ukládání. Specifikujeme postupy pro různé scénáře a zbavíme vás závislosti mnohdy na jednom jediném pracovníkovi, který ví "vše" a stále "nemá čas". Vycházíme z platných norem, uznávaných modelů a doporučení.


Chcete vědět něco více nebo jen něco probrat?

Napište nám

Kontaktujte nás